Redactiestatuut

Het redactiestatuut omschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van De Oogarts: de redactieraad, de hoofdredacteur, de eindredacteur en uitgeverij BPM Medica. Het redactiestatuut kunt u bij de redactie opvragen via redactie@deoogarts.nl.