Overzicht

Benoeming ereleden

  • 6 juni 2024
  • NOG

Hoogleraren Saskia Imhof en Nicoline Schalij zijn op 28 maart 2024, tijdens de 218e algemene ledenvergadering, in Groningen benoemd tot erelid van het NOG.

Foto (kleur) benoeming Saskia Imhof en Nicoline Schalij als erelid
  • Prof. dr. Saskia Imhof is opgeleid in Utrecht en is nu een bevlogen kinderoogarts op het gebied van oncologie. Ze is afdelingshoofd en opleider in het UMC Utrecht en ze is jarenlang NOG-voorzitter en voorzitter van de commissie Wetenschap geweest. Onder haar leiding zijn de Kennisagenda Oogheelkunde en het Nationaal Onderzoeksplan vormgegeven. Mede door haar inzet zijn de onderzoekswensen van oogartsen opgepikt door wetenschappers, waardoor er belangrijke nieuwe oogheelkundige kennis is vergaard.
  • Prof. dr. Nicoline Schalij is eerst opgeleid als orthoptist, waarna zij geneeskunde in Utrecht studeerde en zich specialiseerde als kinderoogarts. Ze is opleider en afdelingshoofd in het LUMC en heeft veel betekend voor de kindergeneeskunde en behandeling van ROP. Verder was zij jarenlang penningmeester van de European Paediatric Ophthalmological Society (EPOS) en het NOG. Nu is zij zeer betrokken bij de Stichting Oogheelkundige Congressen (SOC) die de organisatie van het NOG-congres verzorgt, wat dit jaar weer een groot succes was!

Het NOG dankt de nieuwe ereleden voor hun jarenlange inzet voor de vereniging en is trots om met hen te mogen samenwerken.