Overzicht

Cataractgegevens automatisch aanleveren vanuit HiX?

  • 6 juni 2024
  • NOG

Invoer van cataractoperatiegegevens in de kwaliteitsregistratie cataract kan sinds kort per batch voor instellingen die gebruikmaken van HiX 6.1 standaard content. Hierdoor neemt de administratieve last voor oogartsen af. Instellingen die willen overgaan op geautomatiseerd aanleveren kunnen contact opnemen met info@DHD.nl voor de implementatie hiervan.