Overzicht

Update uitvoeringsplan Green Deal Duurzame Zorg

  • 6 juni 2024
  • NOG

In januari 2024 is een nieuwe NOG-werkgroep gestart die een uitvoeringsplan voor de Green Deal Duurzame Zorg (GDDZ) zal ontwikkelen. Het NOG werkt hiervoor samen met Gupta Strategists, een adviesbureau dat ook betrokken is geweest bij de uitvoeringsplannen GDDZ van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De voorbereidingsfase, waarin de werkgroep zoveel mogelijk relevante wetenschappelijke literatuur heeft verzameld, is recent afgerond. Deze literatuur is aangevuld met data verkregen van partijen zoals het Landelijk Netwerk Groene OK en het Royal College of Ophthalmologists. Op dit moment is de uitwerkingsfase gestart waarin het concept-rapport geschreven wordt. Hierbij worden onder andere patiëntenverenigingen, de industrie, de overheid, verzekeraars en uiteraard oogartsen betrokken.